Mere dezinsekcije, deratizacije i fumigacije u mlinskim postrojenjima(mlinova, silosa...) su obavezne. Mlinska postrojenja su objekti koji spadaju u veoma rizičnu grupu za pojavu raznih štetočina. Naj prisutnije štetočine su uglavnom žitni žižak (Sitophilus...