Fumigacija

POŠALJITE

ZAHTEV ZA KONTAKT

Fumigacija predstavlja primenu gasovitih sredstava za regulaciju populacije štetočina (insekata i glodara). Fumiganti su materije koje se pri određenoj temperaturi i pritisku nalaze u gasovitom stanju u koncentracijama koje izazivaju smrt svih živih organizama. Fumigacija se primenjuje najčešće za suzbijanje štetočina u skladištima, jer fumiganti uspešno prodiru u tretirani materijal i uspešno iz njega izlaze.

Fumigacijom se tretira sva roba poljoprivrednog porekla: žita (pšenica, kukuruz, pirinac, ječam, raž, ovas, heljda i proso), brašno i prerađevine od brašna, pasulj, grašak, soja, suncokret, leća, bob i njihove prerađevine; vuna, pamuk, lan, kudeqa, odeća, posteljina, obuća, proizvodi na bazi tkanja, kikiriki, badem, lešnik, orah, kafa, kakaovac, kakao u prahu, sušeno povrce, sušeno voće, sušene gljive, začini, lekovito sušeno bilje, duvan i čajevi, suhomesnati proizvodi, agrumi, mleko u prahu, čokolade i drugo.

Fumigacija je kao metoda ekonomski opravdana, veoma je uspešna tamo gde primena rodenticida i insekticida nije moguća, ne ostavlja rezidue u robi. Sa druge strane fumiganti su izuzetno toksični i zahtevaju posebne mere zaštite pri radu, mogu je izvoditi samo ovlašćene ustanove.

dezinsekcija-dezinsekcija

Izdavanje međunarodnih sertifikata za izvoznike

Pored fumigacije koju EKOS DDD obavlja za potrebe pravnih i fizičkih lica, takodje obavljamo i izdavanje medjunarodnih sertifikata za izvoznike u zemlje članice EU,Rusku Federaciju, SAD, Australiju. Kinu

Karantinska Fumigacija za izvoz drveta i drvnih proizvoda

Preduzeće EKOS DDD d.o.o. vrši usluge karantinske fumigacije. Po međunarodnim fitosanitarnim standardima izvoznici drvenih proizvoda(fumigacija drveta…) kao i paleta na kojima se izvozi, dužni su da vrše karantinsku fumigaciju.

EKOS DDD d.o.o. nakon izvršene usluge fumigacije izdaje potreban sertifikat za izvoz.