EKOS DDD

NAJBOLJA DDD KOMPANIJA

U SRBIJI.

Preduzeće EKOS DDD d.o.o. se bavi sanitarno-ekološkom zaštitom, zaštitom bilja, poslovima dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije. Sa ponosom možemo da kažemo da nemamo nezadovoljne korisnike, jednom započeta saradnja sa nama prerasta u dugoročnu saradnju na obostrano zadovoljstvo.
Svakom poslu pristupamo detaljno i ne odustajemo dok ne rešimo zadat problem. Opširinije o nama…

POŠALJITE

ZAHTEV ZA KONTAKT

MI SMO EKSPERTI ZA DDD

OSNOVNE DDD USLUGE

Dezinfekcija

Dezinfekcija je niz različitih mera i postupaka koji se primenjuju da bi se razni predmeti ili prostori očistili…

Dezinsekcija

Dezinsekcija je skup mehaničkih, fizičkih, bioloških i hemijskih mera i postupaka koji se preduzimaju sa ciljem suzbijanja…

Deratizacija

Deratizacija je skup mehaničkih i hemijskih mera i postupaka kojima je cilj suzbijanje i trajno eliminisanje…

Fumigacija

Fumigacija predstavlja primenu gasovitih sredstava za regulaciju populacije štetočina (insekata i glodara)…

Garantovano najbolja
usluga.

1. KORAK

Stupite u kontakt sa nama i zatražite ponudu

2. KORAK

Uradimo vam procenu i damo ponudu

3. KORAK

Uspešno izvršene usluge na obostrano zadovoljstvo

UREĐENJE ZELENIH POVRŠINA

Košenje neuredenih površina

Hemijsko suzbijanje korova

Orezivanje stabala

Sečenje šiblja

Orezivanje žive ograde

Održavanje zasada

Krčenje terena

ZAŠTITA OD PTICA

  Zaštita aerodroma

  i vazdušnog saobraćaja

  Zaštita zgrada i fabrika

  Zaštita spomenika kulture

  Zaštita mostova

  Zaštita agrikultura

  Zaštita deponija

U kvalitet naših usluga uverili su se:

EKOS DDD ima prosečnu ocenu klijenata 4.9 od 5 zvezdica

Vesti i informacije