Deratizacija

POŠALJITE

ZAHTEV ZA KONTAKT

Deratizacija Beograd je skup mehaničkih i hemijskih mera i postupaka kojima je cilj suzbijanje i trajno eliminisanje štetnih glodara iz određenog prostora.

Hemijski metodi uništavanja glodara koje primenjujemo u deratizaciji, uključuju izlaganje otrovnih mamaca, izlaganje mamaca se vrši u eko hranilicama koje onemogućuju da druge životinje konzumiraju mamce. Mamci mogu biti rasuti, parafinski blokovi ili tečnosti.

Za svaki objekat u zavisnosti o njegovoj nameni biramo vrstu otrovnih mamaca, a u našoj ponudi imamo više različitih vrsta kojima je aktivna materija Bromadiolon koji spada u antikoagulante druge generacije. Pre samog sprovođenja deratizacije naš stručni tim obavezno obavi pregled objekata, označi rizična mesta ulaska i zadržavanja glodara i prema tim podacima bira način delovanja deratizacije.

dezinsekcija-dezinsekcija

O Pacovima

Ženka pacova je polno zrela za tri, a mužjak za četiri meseca.Jedan par teoretski može za godinu dana da napravi 15000 jedinki, ukoliko nema se ne vrši deratizacija.Pacovu zubi godišnje narastu do 14 cm i zbog toga ima neprestanu potrebu za glodanjem da bi ih trošio. Za sedam dana može da prođe 80 kilometara, a iz mesta može da skoči i metar i po u vis. Za šest sati ženka može da se pari sa 200 mužjaka. Živi u zajednici, stvara čopore i pretežno je aktivan u toku noći. Dužina života pacova iznosi tri, a najviše sedam godina. Navedeni podaci ukazuju na veoma opasnu štetočinu sa kojom se nije lako izboriti, zato je najbolje preventivno delovati, deratizacija je i na početku i na kraju jedino rešenje.

Deratizacija Beograd – Deratizacija u Beogradu