Suzbijanje komaraca iz vazduha na teritoriji grada Beograda – Ekos DDD

zanimljivosti

Preduzeće EKOS DDD u saradnji sa JAT privrednom avijacijom će 19, 20 i 23 08.2021. sprovesti mere suzbijanja adultivnih formi komaraca iz vazduha. Planom je predviđano tretiranje površine od 26.000 hektara na području grada Beograda.