Sistemska deratizacija na teritoriji grada Kraljeva – Ekos DDD

zanimljivosti

Na osnovu zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, preduzeće Ekos DDD če u periodu od 18.08. do 28.08.2021.god. vršiti sistemsku deratizaciju na teritoriji grada Kraljeva.