Dezinfekcija Beograd

dezinfekcija-beograd

Dezinfekcija Beograd je niz različitih mera i postupaka koji se primenjuju da bi se razni predmeti ili prostori očistili od štetnih i zaraznih mikro-organizama. Dezinfekcija može biti mehanička (ventilacija, filtriranje), fizička (temperatura, isušivanje, zračenje) i hemijska (primenom hemijskih sredstava).

Dezinfekcija! – Niz različitih mera i postupaka koji se primenjuju da bi se razni predmeti ili prostori očistili od štetnih i zaraznih mikroorganizama.

Dezinsekcija! – Skup mehaničkih, fizičkih, bioloških i hemijskih mera i postupaka koji se preduzimaju sa ciljem suzbijanja ili smanjenja populacije insekata koji prenose zarazne bolesti, izazivaju alergijske reakcije, imaju toksično delovanje i izazivaju ogromne materijalne štete na robama koje se skladište.

Deratizacija! – Skup mehaničkih i hemijskih mera i postupaka kojima je cilj suzbijanje i trajno eliminisanje štetnih glodara iz određenog prostora.

Fumigacija! – Fumigacija predstavlja primenu gasovitih sredstava za regulaciju populacije štetočina (insekata i glodara).

Hemijsko suzbijanje korova! – Neželjeno rastinje, korov i ambrozija suzbijau se selektivnim ili totalni herbicidima.
 

 

 

Dezinfekcija Beograd

 

POZOVITE NAS

DEZINFEKCIJA

 

DEZINSEKCIJA

DERATIZACIJA

FUMIGACIJA

✆ POZOVITE NAS ODMAH ✆

011/844-3-888, 064/217-8000 Ili nas kontaktirajte preko Email forme direktno sa našeg sajta. KLIKNITE OVDE DA NAS KONTAKTIRATE